Εδώ θα βρείτε όλα τα διαφορετικά υλικά για τη διαφήμιση του έργου (Υλικά Διάδοσης/ Φυλλάδιο, Αφίσα, κτλ) και παρουσιάσεις:

Newsletter nº1 – October 2018

Newsletter nº2 – May 2019

Newsletter nº4 Απρίλιος2020