Οι υπηρεσίες του έργου έχουν τριπλό σκοπό και βασίζονται στους παρακάτω βασικούς πυλώνες:

Αναζήτηση για εμπορικές προσφορές, καταστήματα, κατηγορίες καταστημάτων και συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες κοντά στην τοποθεσία του χρήστη (νέα τεχνολογικά χαρακτηριστικά).

Προσφορές κοινωνικής εργασίας επί πληρωμή ή εθελοντικά για ηλικιωμένους, ή άλλους πολίτες, με αντίστοιχη εμπειρία σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα (ως αποτέλεσμα της ανάλυσης των αναγκών των χρηστών από τα έργα SOPHIA και Elders-Up!).

Σύστημα πλοήγησης που βοηθάει τα άτομα τρίτης ηλικίας και άλλους πολίτες να φτάσουν στον προορισμό τους από την πιο εύχρηστη διαδρομή (υπολογισμός διαδρομής από το εργαλείο TTNET), έχοντας την επιλογή να ενεργοποιήσουν την εφαρμογή MyCAre, μια ενοποίηση της λειτουργικότητας των εφαρμογών Kwido και famil.care, ώστε ο ηλικιωμένος χρήστης να έχει ενισχυμένη προστασία υποστήριξης.