Το έργο ΙΟΑΝΝΑ επικεντρώνεται στην ικανότητα μετακίνησης και την κοινωνική δέσμευση των ηλικιωμένων. Απευθύνεται στις ανάγκες των χρηστών και ενσωματώνει τεχνολογικά χαρακτηριστικά τεσσάρων επιτυχημένων έργων AAL (T&TNET http://ttnet-aal.eu/, zocaalo https://zocaalo.eu/, SOPHIA http://sophia-aal.eu/ and Elders-Up! http://www.eldersup-aal.eu/), καθώς και δύο εμπορικών προϊόντων (Kwido and Famil.care).

Με την επιπρόσθετη συνδρομή νέων μηχανισμών, θα ενισχύσει περισσότερο τους ηλικιωμένους και άλλους πολίτες, στην αντιμετώπιση των αναγκών της καθημερινότητά τους, εστιάζοντας στους παράγοντες της υποβοηθούμενης κινητικότητας και της κοινωνικής δέσμευσης, μέσω του μοντέλου crowdsourcing (πληθοπορισμού). Η πρόκληση έγκειται στο να παρέχουμε τα μέσα στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας να παραμείνουν κοινωνικά ενημερωμένοι, να απασχοληθούν σε τοπικές δραστηριότητες, να τους ανοίξουμε ένα μεγαλύτερο παράθυρο στον κόσμο και να τους φέρουμε σε επαφή με άλλους ανθρώπους, σε περιβάλλον προστασίας και με τρόπο ασφαλή.